SABC News - SABC radio broadcast schedule:Wednesday 11 July 2012

SABC radio broadcast schedule

Wednesday 11 July 2012 15:10

SABC

(SABC) 

RADIO BROADCAST SCHECDULE

 2012 OLYMPICS GAMES

 

 

1.         WEDNESDAY 25 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   14h00

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

           

 

2.         WEDNESDAY 25 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS – WOMEN FOOTBALL

            COVENTRY STADIUM

            SWEDEN vs BANYANA BANYANA                                                20h45

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : Lucky Tshilimandila                  commentary    

            MLFM                : Eric Mabasa                             commentary    

            Motsweding        : Oatile Jacobs                           live reports     

            Ligwalagwala    : S Mashabane/S Ngomane          live reports     

            Ikwekwezi         : Bathabile Mabena                     live reports     

            UWFM               : Mthuthuzeli Scott                      live reports     

            Ukhozi               : Zesuliwe Hadabe                     commentary    

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 : Brian Mofokeng/Chris Bongo     commentary    

            RSG                  : Johann Russouw                      live crossings

            SAfm                 : Natalie Germanos                    live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

3.         THURSDAY 26 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   14h00

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

4.         FRIDAY 27 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012  + OPENING CEREMONY                          09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   14h00

            OPENING CEREMONY                                                                 20h30

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

5.         FRIDAY 28 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

6.         SATURDAY 28 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS – WOMEN FOOTBALL

            COVENTRY STADIUM

            CANADA vs BANYANA BANYANA                                     15h45

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : Lucky Tshilimandila                  commentary    

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     commentary    

            Motsweding        : Brian Letsogo                           commentary    

            Ligwalagwala    : Bheki Letswalo/Newyear Ntuli   live reports     

            Ikwekwezi         : Bathabile Mabena                     live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Veli Khumalo                           commentary    

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 : Brian Mofokeng/Chris Bongo     commentary    

            RSG                  : Johann Russouw                      live crossings  

            SAfm                 : Natalie Germanos                    live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live crossings

 

7.         SUNDAY 29 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

8.         SUNDAY 30 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Simon Ramafalo                      live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports

 

 

 

 

9.         MONDAY 31 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Vicky Moletja                           live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

10.       TUESDAY 31 JULY 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS – WOMEN FOOTBALL

            CARDIFF STADIUM

            JAPAN vs BANYANA BANYANA                                                   15h30

 

            Thobela                        : Vicky Moletja                           live reports     

            Phalaphala        : Lucky Tshilimandila                  commentary    

            MLFM                : Eric Mabasa                             commentary    

            Motsweding        : Oatile Jacobs                           commentary    

            Ligwalagwala    : S Mashabane/A Thabethe         commentary    

            Ikwekwezi         : Bathabile Mabena                     live reports     

            UWFM               : Mthuthuzeli Scott                      commentary    

            Ukhozi               : Zesuliwe Hadebe                     commentary    

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 : Jabulani Mangena                    commentary    

            RSG                  : Johann Russouw                      live crossings  

            SAfm                 : Natalie Germanos                    live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

11.       WEDNESDAY 01 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Vicky Moletja                           live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

12.       THURSDAY 02 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Vicky Moletja                           live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

13.       FRIDAY 03 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Vicky Moletja                           live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

 

14.       SATURDAY 04 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Connie Matjipa             live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

15.       SUNDAY 05 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Connie Matjipa             live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

16.       MONDAY 06 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Connie Matjipa             live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

17. MONDAY 06 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS WOMEN’S FOOTBALL SEMI-FINALS

            OLD TRAFORD or WEMBLEY STADIUM

            W QF1 vs W QF3          [WEMBLEY STADIUM]                            18h00

            W QF4 vs W QF2          [OLD TRAFORD STADIUM]                      20h45

 

            Thobela                        : Connie Matjipa             live reports     

            Phalaphala        : Lucky Tshilimandila                  live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : Ngomane/Mashabane/S Ngomane live reports 

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena                          live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Zesuliwe Hadabe                     live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Johann Russouw                      live crossings  

            SAfm                 : Natalie Germanos                    live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

18.       TUESDAY 07 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Connie Matjipa             live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports                 

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

19. WEDNESDAY 08 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Connie Matjipa             live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               live reports     

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

            20.THURSDAY 09 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Jimmy Mohlaloga                     live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports                 

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

            21.THURSDAY 09 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS WOMEN’S FOOTBALL 3rd& 4th PLACE

            CITY OF COVENTRY STADIUM

            LOSER SF1 vs LOSER SF2                                                          14h00

 

            Thobela                        : Jimmy Mohlaloga                     live reports     

            Phalaphala        : L Tshilimandila                        live reports     

            MLFM                : Eric Mabasa                             live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : Ngomane/Mashabane/Ntuli       live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena                          live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Zesuliwe Hadabe                     live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Johann Russouw                      live crossings  

            SAfm                 : Natalie Germanos                    live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

22.       FRIDAY 10 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Jimmy Mohlaloga                     live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports                 

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

23.       SATURDAY 11 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012                                                              09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

 

            Thobela                        : Jimmy Mohlaloga                     live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports                 

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 

 

 

24.       SUNDAY 12 AUGUST 2012

 

            OLYMPIC GAMES 2012 + CLOSING CEREMONY                            09:00-23:00

            2012 OLYMPICS

            LONDON, ENGLAND

            VARIOUS                                                                                   10h00

            CLOSING CEREMONY                                                                 20h30

 

            Thobela                        : Jimmy Mohlaloga                     live reports     

            Phalaphala        : H Musandiwa/L Tshilimandila    live reports     

            MLFM                : Joas Mashimbye/Eric Mabasa     live reports     

            Motsweding        : Peter Tabile                            live reports     

            Ligwalagwala    : James Ngomane                      live reports     

            Ikwekwezi         : Thabi Mabena/B Mthimunye      live reports     

            UWFM               : Zingisile Mathiso                       live reports     

            Ukhozi               : Thanda Ndlovu/Z Hadabe         live reports     

            Lesedi               : Dikeledi Makhongoana              live reports     

            2000                 :                                               commentary    

            RSG                  : Pieter van den Berg                  live crossings  

            SAfm                 : Manfred Seidler                       live reports     

            Trufm               : Lunga Mantakana                     live reports     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this page: Printer friendly version